Projekty nawadniania ogrodów

Projekt nawadniania jest niezbędny do prawidłowej instalacji systemu nawadniającego.

Kompletny projekt nawadniania zawiera:
– rzut z góry w skali, na którym ukazane jest rozmieszczenie elementów systemu
– podział na sekcje
– spis niezbędnych materiałów wraz z kosztorysem